Disclaimer voor www.galahdesigns.nl
Galah Designs (Kamer van Koophandel: 69510857) verleent u hierbij toegang tot www.galahdesigns.nl en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

Galah Designs behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
Galah Designs spant zich in om de inhoud van www.galahdesigns.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op www.galahdesigns.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Galah Designs.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op www.galahdesigns.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Galah Designs.Voor op www.galahdesigns.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Galah Designs nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Galah Designs en haar licentiegevers.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Galah Designs, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Of Reset password